سس‌ها

  • نشاسته سرد جایگزین روغن – محصول شرکتAIF فرانسه -E1422

  • نشاسته جایگزین تخم مرغ- محصول شرکت AIF فرانسه – E1450

  • اسید سیتریک – محصول شرکت ENSIGN ساخت کشور چین